Szkoła Dialogu 2011

W październiku i listopadzie 2011 uczniowie klasy I C 1 uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych na temat tolerancji i antysemityzmu. Jest to problem, który dotyka współczesne społeczeństwo europejskie. Edukacja szkolna ma na tym polu wiele do zrobienia. Nasze liceum od lat współpracuje z Forum Dialogu Między Narodami, dzięki czemu uczniowie mogli uczestniczyć w kolejnej edycji "Szkoły Dialogu - Polska". W 2008 wzięliśmy udział w pierwszej edycji projektu. Zajęcia obejmowały 4 warsztaty:
Warsztat I:Spotkanie wprowadzające w cykl, którego celem było zapoznanie młodzieży z historią i kulturą Żydów w Polsce z uwzględnieniem kontekstu lokalnego. Na warsztat składają się ćwiczenia dotyczące najważniejszych zasad żydowskiego życia religijnego i społecznego oraz refleksji nad wagą historii lokalnej i form jej upamiętniania.
Warsztat II: Warsztat miał na celu zwrócenie uwagi młodzieży na potrzebę przywracania pamięci o przeszłości i aktywizacja do badania historii lokalnych Żydów, a także wzbudzenie w uczniach poczucia sprawstwa i posiadania wiedzy eksperckiej,  którą mogą wykorzystać przygotowując własny projekt. Na warsztat składają się ćwiczenia utrwalające informacje na temat kultury żydowskiej, zdobyte podczas pierwszego warsztatu, oraz nastawione na zdobycie podstawowych umiejętności liderskich, uświadomienie uczniom, że i oni mogą pełnić funkcje liderskie w swojej lokalnej społeczności. Kluczowym elementem było planowanie koncepcji projektu wycieczki i przygotowanie do pracy projektowej.
Warsztat III: Samodzielnie przygotowana przez uczniów wycieczka śladami miejscowych Żydów zaplanowana jako forma przywracania lokalnej pamięci. Wycieczce towarzyszyły ćwiczenia poświęcone refleksji nad problematyką Zagłady, ale i powojennych losów ludności żydowskiej w Polsce. Spotkanie zakończyła ewaluacja wycieczki wraz z trenerami i wymiana uwag, które pomogły przygotować konkursową wersję wycieczki dla wybranej przez uczniów grupy odbiorczej w lokalnej społeczności
Warsztat V: Warsztat miał na celu wzbudzenie refleksji na temat wielokulturowości, tego, jakie niesie ze sobą wyzwania i nadzieje. Miał też pokazać Polskę dawną i współczesną w kontekście wielokulturowości. Zawierał również ćwiczenia poświęcone zróżnicowaniu współczesnego życia żydowskiego, tak w Izraelu, jak i w diasporze, mające pomóc w zbudowaniu poczucia, że oni są tacy jak my. Elementem warsztatu było spotkanie z członkiem społeczności lokalnej panią Jadwigą Rakowską, Sekretarzem Społecznego Komitetu Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich.

Uczniowie przygotowali multimedialny projekt "Ślady kultury żydowskiej w przestrzeni miejskiej Otwocka". Na zakończenie projektu 7 stycznia 1012 w Warszawie, w siedzibie PAN odbyła się Gala Szkoły Dialogu, w czasie której uczniowie otrzymali po raz drugi /2008/ dyplom przyznający szkole tytuł "Szkoła Dialogu 2011", oraz zestaw książek, które zostały przekazane do biblioteki szkolnej. Uczniowie klasy IC1 wraz z innymi uczestnikami projektu z całej Polski a potkali się z przedstawicielami świata dyplomatycznego Ambasadorem Izraela Zvi Rav-Nerem, Ambasadorem USA Lee Feinsteinem, Podsekretarzem Stanu w MEN Mirosławem Sielatyckim , Wiceprezydentem Miasta Stołecznego Warszawy Włodzimierzem Paszyńskim oraz Przewodniczącym Rady Forum Henrykiem Wujcem a także świata naukowego wspierającymi projekt edukacyjny oraz uczestniczyli w pokazie filmu Agnieszki Holland "W ciemności".