Przetargi

Ogłoszenie

Wykonanie robót budowlanych w zakresie  ochrony przeciwpożarowej  w tym pomieszczeń sanitarnych  w budynku  Zespołu Szkół Ogólnokształcących  przy ul. Filipowicza  9 w Otwocku .
Składania: do 22.04.2014 r. do godz. 10:00
Otwarcia: 22.04.2014 r. o  godz. 10:30
Treść:  
1. Ogłoszenie (plik .pdf - 84 KB)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ - dokument (plik .pdf - 532 KB)

2a. Zalączniki do SIWZ (plik .doc - 117 kB)

Załączniki:

3. Wzór umowy (plik .pdf - 322 KB)

4. Dokumentacja projektowa (plik .doc 117 kB)


5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (plik .pdf - 408 kB)

6. Przedmiar robót (plik .pdf - 48 KB)


Odpowiedzi na pytania i modyfikacja zmiany ogłoszenia i SIWZ 04.04.2014

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik .pdf - 1296 KB)

2. odpowiedzi na pytania i zmiany ogłoszenia SIWZ wraz z załącznikami (plik .pdf - 473 KB)

 

Załączniki:

3. ekspertyza techniczna (plik .pdf - 322 KB)

4. zgoda Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP (mazowiecki_ppoz.pdf) (plik .pdf - 2256 KB)

5. postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (plik .pdf - 909 KB)

6. decyzja Starosty Otwockiego (plik .pdf - 1743 KB)

7. zdjęcie drzwi (plik .pdf - 2232 KB)

8. wykaz stolarki drzwiowej (plik .pdf - 322 KB)

9. wykaz stolarki okiennej - okna oddymiające (plik .pdf - 447 KB)

10. rzut niskiego parteru (plik .pdf - 1042 KB)

11. rzut poddasza - wydzelenie palnej konstrukcji dachu (plik .pdf - 716 KB)


Zmiana treści specyfikacji SIWZ 10.04.2014

zmiana treści specyfikacji SIWZ (plik .pdf - 259 KB)


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11.04.2014

Ogloszenie o zmianie ogloszenia (plik .pdf - 1 761 KB)


OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU 8.05.2014

Zobacz dokument z WYNIKIEM PRZETARGU(plik .pdf - 714 KB)