W stronę miłosza

  

W  styczniu  2011 roku Polacy dowiedzieli się, że będzie to  Rok
Czesława  Miłosza,  wielkiego Noblisty,  urodzonego w  czerwcu  1911 roku.
Większość  zareagowała  entuzjastycznie, traktując tę  inicjatywę jako okazję
do ponownego wczytania się w dzieło Poety.
Społeczność  naszego Liceum - nauczyciele i uczniowie, postanowili  włączyć
się  do ogólnopolskich obchodów  Jubileuszu,  toteż wkrótce po feriach  szkoła
rozczytała się w poezji, esejach, prozie Twórcy.

             Po happeningu "Miłosz od Nowa" przygotowanym przez p. Katarzynę Kałuszko,  przyszła pora na konkursy, prezentacje, recytacje i śpiew.
Koordynatorki obchodów, p. p. Mirosława Szumska i Urszula Zmorka  we
współpracy z Biblioteką Szkolną (p. p. Joanna Setnikowska i Joanna Wróblewska) przedstawiły regulamin i harmonogram Jubileuszu.
Młodzież chętnie włączyła się do prac, prezentując obrazy, plakaty, wiersze
i eseje inspirowane twórczością Mistrza.

                 Kulminacyjnym  wydarzeniem  był  apel  zatytułowany  "W stronę
Miłosza". Odbył  się on w  dniu  16 czerwca  2011 roku, a  zaproszono na niego
przedstawicieli  władz otwockich,   p. Hannę Majewską - Smółkę   ( Dyrektor
Oświaty Powiatowej)  i p. Grzegorza Michalczyka  (Członek Zarządu Powiatu
d/s Oświaty).   

                Uczniowie kl. II e wraz z Dominikiem Trzaskowskim ( II b) z wielkim
znawstwem, uczuciem i pasją recytowali i śpiewali poezję  Noblisty, przekonując
słuchaczy, że warto zgłębiać idee i wartości zawarte w dziełach Miłosza.

 Nad całością czuwały koordynatorki obchodów.