Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

współfinansowane ze środków MEN i Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Celem ICIM jest:

 • 1. Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii


 • 2. Ułatwienie zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej .


 • 3. Wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia


 • 4. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego .


 • 5. Wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej


 • 6. Umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym.
 • W skład otrzymanej w styczniu br. przez bibliotekę pracowni ICIM wchodzą:

  - 4 stanowiska komputerowe
  - oprogramowanie (system Vista, pakiet MS Office2007, Multimedialny Atlas świata PWN, Multimedialna encyklopedia Powszechna PWN, słowniki PWN)
  - urządzenie wielofunkcyjne.

  Wszystkie komputery mają dostęp do Internetu.


  Centrum służy wszystkim uczniom i pracownikom szkoły w godzinach pracy biblioteki:
  (codziennie od 9 do 14; w środy i piątki do 17).

  Zasady korzystania z komputerów w ICIM określa osobny regulamin.