Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko Planeta” 2010.
Joanna Jedynak z klasy Ib krajową laureatką


Zakończyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko Planeta” zorganizowanego przez Międzywydziałowe Studium Ochrony środowiska SGGW i Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. Uczniowie pod kierunkiem nauczycielek biologii: Ewy Prokockiej i Renaty Szczegielniak wzięli udział w konkursie w dwóch kategoriach praca indywidualna i test. Tegoroczne prace konkursowe pisane były na temat „ Rośliny wokół nas – piękne i pożyteczne”. Natomiast test składał się z zadania opisowego dotyczącego problemów ochrony środowiska w Regionie i 30 pytań dotyczących wiedzy o przyrodzie Polski , biologii i ochrony środowiska . Nasi uczniowie świetnie sobie poradzili i odnieśli sukces. Nagrody książkowe i dyplomy zostaną rozdane w dniu zakończenia roku szkolnego 2009/ 2010. Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród laureatom, odbędzie się pod koniec czerwca na SGGW w Warszawie.

Uczennica Joanna Jedynak z klasy IB z nagrodzoną pracą.