Konkurs "Karol Darwin - fascynacja przyrod±" zorganizowany przez Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego rozstrzygnięty!!!

SYLWIA WASIUK Z KLASY IIB OTRZYMAŁA WYRÓŻNIENIE!!!


Dnia 12 lutego 2009 r. uczniowie naszego liceum pod opiek± nauczycielek biologii (Renaty Szczegielniak i Ewy Prokockiej ) wzięli udział w zakończeniu Konkursu – „Karol Darwin - fascynacja przyrod±” ogłoszonego przez Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego z okazji 200 rocznicy urodzin Karola Darwina, która zbiegła się jednocze¶nie ze 150 rocznic± wydania drukiem jego najbardziej znanego dzieła pt.” O powstaniu gatunków drog± doboru naturalnego”.
Konkurs dotyczył życia i dorobku naukowego wybitnego biologa, twórcy teorii ewolucji. Każdy uczestnik musiał pozytywnie napisać test i wykonać plakat o ewolucji , walce o byt i życiu Karola Darwina. Na konkurs wpłynęło ponad 150 prac ze szkół ponadgimnazjalnych z całego Mazowsza. Komisja konkursowa przyznała 3 miejsca i 10 wyróżnień. Nasza uczennica Sylwia Wasiuk z klasy IIB otrzymała wyróżnienie przyznane przez Pracownię Dydaktyki Biologii.
Uroczysto¶ć zakończenia konkursu rozpoczęto odsłonięciem i prezentacj± portretu Karola Darwina, namalowanego na zamówienie Wydziału Biologii. Wszyscy obecni obejrzeli wraz z aktorami premierowy, półgodzinny film pt. „ Fascynacja przyrod± - Karola Darwina dziennik z podróży”, nakręcony przez Pracownię Dydaktyki Biologii. Następnie ogłoszono wyniki, wręczono nagrody i dyplomy uczniom oraz podziękowania nauczycielom. Podczas uroczysto¶ci można było zdobyć autograf prof. Bronisława Cymborowskiego, który podpisywał kalendarze na 2009 rok z wykonanymi przez siebie zdjęciami owadów, opatrzonymi cytatami z dzieł Karola Darwina. "Urodzinowe" uroczysto¶ci zakończyła wystawa nagrodzonych prac konkursowych.

Sylwia Wasiuk z nauczycielk± biologii Renat± Szczegielniak na tle wyróżnionej pracy.

Uczennice LO im. Gałczyńskiego z nauczycielkami biologii przed Wydziałem Biologii UW.