Nasze liceum znalazło się w ekskluzywnym gronie 15 szkół z całej Polski zaproszonych do realizacji projektu edukacyjnego "Spotkania z Parlamentem Europejskim" Uzyskaliśmy status Lokalnego Partnera projektu. Uczniowie, którzy wzięli udział w działaniach, zdobyli wiedzę na temat Parlamentu Europejskiego, jego roli oraz roli wyborów. Zdobyte informacje musieli wykorzystać w praktyce podczas symulacji wyborów. Nauka odbywała się poprzez pracę w grupie, uczestnicy musieli współpracować z innymi, ale także wykazywać się inwencją i kreatywnością. Postawione przed młodzieżą zadania wspomagały takie umiejętności jak komunikowanie się, myślenie analityczne i logiczne, selekcja informacji czy współpraca. Projekt pogłębił świadomość obywatelską młodych ludzi oraz wyposażył ich w narzędzia, które pozwolą im na samodzielne poszerzanie wiedzy. Projekt realizuje cele kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym. Działania te nie mają charakteru partyjnego, organizatorzy nie są powiązani z żadnym ugrupowaniem politycznym, a celem projektu nie jest wsparcie jakiegokolwiek komitetu wyborczego. <br />
Gra symulacyjna rozpoczęła się od krótkiego wprowadzenia teoretycznego. Część uczniów już wcześniej obejrzała film informujący czym jest Parlament Europejski, jakie spełnia zadania i jaką rolę pełni w strukturach Unii Europejskiej oraz jak konkretnie służy szeregowym obywatelom naszej wspólnoty. Następnie 73 uczestników gry otrzymało dowody osobiste uprawniające do głosowania. W końcu rozlosowano role i przeszliśmy do symulacji. Uczestnicy zostali podzieleni na siedem grup, takich jak: komisja wyborcza, dziennikarze i pięć komitetów wyborczych. Komitety przyjęły następujące nazwy: "Kopcia i Szlachta" z liderką Karoliną Kopeć, "Braterstwo Unijnej Miłości" z liderem Łukaszem Biernackim, "Zieloni" z Sarą Świderską, "Lepsze Jutro" z Pawłem Abramowiczem i "Czerwony Socjaldemokratyczny Ruch Farmerów" z liderem Danielem Witakiem. Charakteryzowały się one zróżnicowanymi poglądami politycznymi. Łączyło ich jednak ogromne zaangażowanie w  prowadzeniu kampanii wyborczej. Rozegrała się zawzięta walka o głosy mieszkańców regionu Śródlandii. Kandydaci dystrybuowali ulotki, rozwieszali plakaty, przekonywali innych o swoich racjach. Cały przebieg kampanii relacjonowały media: regionalna gazeta, dziennikarze portalu społecznościowego, oraz fotograf. Nad całością wyborów czuwała Komisja Wyborcza. Członkowie komitetów wyborczych musieli pomóc liderom w ułożeniu spójnego programu wyborczego i odpowiedzieć na szereg palących kwestii społecznych. Na przykład :jak pomóc lokalnej fabryce sera rozwinąć się w europejską potęgę dzięki funduszom unijnym? Jaka powinna być polityka imigracyjna? Jak dbać o środowisko inwestując w rozwój komunikacji miejskiej? Najwięcej zainteresowania wzbudziła debata przedwyborcza liderów i runda pytań, często bardzo podchwytliwych. Po wyborach, w których wzięło udział 80% uprawnionych, Komisja Wyborcza miała "pełne ręce roboty". Dziennikarze ze zdwojoną siłą pracowali, żeby zdążyć z wydaniem "Gazety Wyborczej".<br />
Symulacje okazały się arcyciekawą przygodą z demokracją. Poprzez zabawę i wspólną pracę uczniowie poznali zasady przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego. Ponadto wszystkim spodobała się forma i charakter zajęć, które odbywały się zgodnie ze scenariuszem, który będzie można wykorzystać w następnych latach. Jest to wspaniała pomoc do nauczania wiedzy o społeczeństwie, historii, wiedzy o kulturze a także języka polskiego. Super atmosferę i podejście do młodzieży zapewnili trenerzy Fundacji. Uczniowie bardzo chętnie angażowali się we wszystkie działania i nie trzeba ich było namawiać do pracy. Oczywiście znalazło się kilku maruderów, którym projekt nie spodobał się. Wszystko zależało jednak, jak skomentował jeden z uczniów, od aktywności, kreatywności i woli działania samych zainteresowanych, czyli młodych, którzy lubią nowe wyzwania, przełamujące rutynę szkolną.<br />
Zwieńczeniem projektu będzie, dla najaktywniejszych uczestników, finalna symulacja wyborów do Parlamentu Europejskiego w Warszawie, w maju 2014 roku, oraz udział uczestników symulacji w Paradzie i Miasteczku Schumana.

Katarzyna Kałuszko