Aktualności - Nasi w Paryżu
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. K.I.Galczyńskiego na 5 Posiedzeniu Europejskiego Parlamentu Młodzieży we Francji.

22 uczniów naszej szkoły, reprezentantów klas IIc1 IIIc1 oraz IIIe, pod patronatem Szkolnego Koła Europejskiego UNA, na zaproszenie stowarzyszenia "Młodzi Europejscy Federaliści (JEF) Polska", wzięli udział w 5 Posiedzeniu Europejskiego Parlamentu Młodzieży, które miało miejsce w Wersalu pod Paryżem. Między 18 a 27.01.2007 spędziliśmy bardzo pracowity tydzień we Francji poświęcony na przygotowanie się do dyskusji parlamentarnej i na realizację programu kulturalno-turystycznego.

Spotkanie w Paryżu było kontynuacją seminarium z maja 2006 pod nazwą "Polska, Francja, Niemcy i Europa jutra", towarzyszącego podpisaniu regionalnego układu o współpracy między Województwem Mazowieckim, Krajem Związkowym Brandenburgią i Regionem Ile de France.

Drugim elementem programu było seminarium przygotowujące do trójstronnego Parlamentu Młodzieży, które odbyło się 25.11.2006 w siedzibie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w Warszawie. Spotkaliśmy się tu ze referentami z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Ambasady Niemieckiej w Warszawie, Ministerstwa Rolnictwa i Komisji Europejskiej a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i polskiego oddziału niemieckiej Fundacji im.Bella.

Zajmowaliśmy się:
- polityką rolną Polski i UE oraz Programem zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich,
- historią i perspektywami rozwoju współpracy Polski Niemiec i Francji w ramach TrójkątaWeimarskiego.

Po wysłuchaniu referentów pracowaliśmy w grupach, by następnie, na forum przedstawić wyniki naszej pracy. Odbyło się to w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie w obecności przedstawicieli Instytutu, Ambasady Niemieckiej i Dyrekcji naszej szkoły.

Do Paryża przylecieliśmy 18.01,dzień wcześniej przed zaplanowanym terminemspotkania i wykorzystaliśmy go na spacer po mieście i obejrzenie najważniejszych jego budowli. Przeszliśmy od Dworca Saint-Lazare przez Plac Zgody, główną ulicą miasta Champs Elysees pod Łuk Triumfalny i dalej do Wieży Eifella. Po perturbacjach w metrze dotarliśmy na Wzgórze Montmartr i do Bazyliki Sacre-Coeur. Dalej przez Plac Pigalle powróciliśmy na dworzec, by kolejką dojazdową dotrzeć do miejsca naszego zakwaterowania w satelickim miasteczku Paryża Marly le Roi. Tu w "Instytut National de la Jeunesse et de l Education Populaire" mieszkaliśmy z grupami młodzieży z Niemiec i Francji i wspólnie pracowaliśmy.

Następne dni były bardzo pracowite:
Sobota 20.01 i niedziela 21.01 poświęcone były na wykłady i pracę w wybranych komisjach.
W poniedziałek 22.01 przed południem zwiedzaliśmy autokarem Paryż, potem wizyta w Ambasadzie Niemieckiej, udział w dyskusji o problemach politycznych Francji i Niemiec w Domu przyjaźni francusko-niemieckiej im. Heinrich Heinego, a na zakończenie wieczór niemiecki.
We wtorek 23.01 w Domu Europy w Paryżu dyskutowaliśmy z przedstawicielami 3 regionów na temat Deklaracji o współpracy. Znalazł się też czas aby zwiedzić samodzielnie jedną z najstarszych dzielnic Paryża - Marais. Wieczorem tego dnia zaprezentowaliśmy naszą szkołę , Otwock, film Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży o wymianie szkolnej między naszym liceum i Friedrich-List-Berufskolleg z Hereford. Wieczór polski zakończyliśmy nauką poloneza dla Francuzów i Niemców.
Środa 24.01 była dniem kulminacyjnym naszego spotkania. Przed południem zwiedziliśmy pałac w Wersalu a następnie udaliśmy się na Posiedzenie Europejskiego Parlamentu Młodzieży, które odbyło się w Ratuszu w Wersalu w obecności burmistrza, przedstawicieli Komisji Europejskiej, Polsko-Niemieckiej i Francusko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego /Rafał Zięba/ i organizatorów posiedzenia: JEF Polska, Francja Niemcy i stowarzyszenia 'Maison de l Europe des Yvelines" /Domy Europy/. Młodzi parlamentarzyści przedstawili wyniki prac w komisjach a następnie odbyła się dyskusja nad propozycjami młodzieży. Na zakończenie bardzo pracowitego dnia swój wieczór zaprezentowali uczniowie francuscy.
Czwartek 25.01 był ostatnim dniem oficjalnego programu. W siedzibie Regionu Ile de France spotkaliśmy się z przedstawicielami współpracujących ze sobą regionów z Francji, Niemiec i Polski i również dyskutowaliśmy nad projektami możliwymi do realizacji w regionalnej polityce UE. Po południu znowu mieliśmy czas wolny do własnej dyspozycji. Poszczególne grupy zwiedziły interesujące ich miejsca: Muzeum Orsey, cmentarz Pere-Lachaise Grób Napoleona.
W piątek 26.01 pożegnaliśmy się z delegacjami młodzieżowymi z Niemiec i Francji, a sami udaliśmy się na zwiedzanie Luwru. Tego dnia nocowaliśmy u zaprzyjaźnionych rodzin francuskich, co budziło nasze ogromne obawy, a okazało się wspaniała okazją do głębszego poznania zwyczajów naszego partnera z Trójkąta Weimarskiego.
Sobotę spędziliśmy na podparyskim lotnisku Beauvais, by, w końcu, wieczorem rozstać się z grupą pod budynkiem naszej szkoły w Otwocku, w Polsce. Nareszcie w domu!? Było tak wspaniale, że moglibyśmy zostać w Paryżu dłużej.

Całością prac związanych z udziałem uczniów naszego liceum w seminariach i posiedzeniu parlamentarnym, począwszy od maja 2006, aż po wyjazd do Paryża w styczniu 2007 zajęły się pp. prof. Katarzyna Kałuszko i Elżbieta Piotrowska , którym udało się załatwić dofinansowanie naszego wyjazdu z funduszy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży /PNWM/ i Otwockiej Oświaty Powiatowej. Nasza szkoła otrzymała zaproszenie do udziału w projekcie parlamentarnym dzięki ścisłej, 10-letniejwspółpracy z PNWM prowadzonej przez obydwie panie.

Powrót